2%

HC ´05 Banská Bystrica

Sídlo: Komenského 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 37997866
IČ DPH: SK2022020990

PODPORTE 2% Z DANÍ HOKEJOVÚ MLÁDEŽ V BANSKEJ BYSTRICI

Obraciame sa na všetkých priaznivcov nášho klubu s možnosťou darovania 2% resp. 3% z Vašich daní na podporu športových hokejových tried a mládežníckych kolektívov klubu HC ´05 Banská Bystrica. Pomôžte zlepšiť podmienky pre rozvoj ich talentu a spoločne vychovajme nové hviezdy slovenského hokeja. Vami poskytnuté prostriedky budú použité výhradne na financovanie mládežníckeho hokeja, v súlade so stanovami združenia. Za vašu podporu vopred ďakujeme.

Postup krokov ako venovať 2% resp. 3% pre zamestnancov:

Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto Potvrdenia si zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate:

2 % z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.

3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.

Údaje napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať.

Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2 % (3 %) , zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas zo zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma) novinka od roku 2016.

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2 % (3 %) v náš prospech.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2019: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-fyzicke-osoby/

- 31.3.2019 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie (FO typ: A, FO typ: B) – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov). Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2019:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-pravnicke-osoby/

- 31.3.2019 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2019 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Viac na: www.rozhodni.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2% nášmu združeniu:

Obchodné meno prijímateľa:HC ´05 Banská Bystrica
Sídlo:Komenského 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO:37997866
Právna forma:Občianske združenie


Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01_2019.pdfPotvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01_2019.pdf
Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby_2019.pdfVyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby_2019.pdf